STEEL PRODUCTION

 

   Jurská 25, Bratislava, 831 02       tel : +420 775 438 831

         IČ: 47 950 617                               info@steel-production.com

 

 • cover_cremagliere_dime.jpg
 • cover_cremagliere_elico.jpg
 • cover_ingranaggi_dritti.jpg
 • cover_ingranaggi_elic.jpg
 • cover_ingranaggi_ruote_d.jpg
 • cover_pignoni_d_d_albero.jpg
 • cover_pignoni_foro_scan.jpg
 • cover_viti_corona-1.jpg
 

 

Spoločnosť STEEL PRODUCTION disponuje významnými technickými prostriedkami na výrobu náhradných dielov, rôznych kovových konštrukcií a jednotlivých častí, ktoré vyžadujú strojové spracovanie s následnou tepelnou úpravou, ďalej sa zaoberáme výrobou a opravou redukcií, podľa špecifikácie alebo výrobného výkresu zákazníka.


Naše obrábacie stroje umožňujú obrábět diely do priemeru 1.200 mm.

Naše frézy ozubení, výrezy ozubení, hoblovky ozubení, umožňujú vyrábět:
• hřídel ozubených kol
• hriadel prevodovky s ozubeným kolesom
• ozubená súkolia a kolesá s rôznymi ozubením

Druhy nabízených ozubení:
• hlavný
• šikmé
• šípové
• kuželové
• spirálové
• novikov

Modul ozubení:
• šípové a čelné ozubenie od 0,5 do 24 s priemerom od 0 do 500 mm

Modul pro výrobu hřídele převodovky s ozubeným kolesom:
• od 1 do 10 s priemeru od 0 do 500 mm

Modul kuželových priamych a spirálových ozubených kol:
• 0,5 až 10 s priemeru 700 mm

Modul ozubeného kolesa s ozubením Novikov
• V rozmezí od 0,5 do 24 s priemerom od 0 do 1500 mm

Naše technické zázemie disponuje:
• súradnicová horizontálna a vertikálna vyvrtávačka
• bruskou na kulato
• rovinnou bruskou a bruskou na otvory
• frézou
• obrážečkou
• drážkovací frézou
• rezací lis na výrobu výliskov a výkovok
• prevádzanie tepelného spracovania povrchovým kalením a vysokofrekvenčným prúdom

Disponujeme poloautomatickou valcovací stolici, ktorá nám umožňuje výrobu reťazových reťazí s rozostupom reťaze 19,05 mm a 25,4 mm v neomezenom množstve v kvalite, ktorá výrazne prevyšuje kvalitu reťazových kolies vyrobených strojovým obrábaním.

Kontaktujte nás a špecifikujte svoju požiadavku.

 
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
 • 15.png
 • 16.png
 • 17.png
 • 18.png
 • 19.png
 • 20.png

STEEL - PRODUCTION

  Jurská 25, Bratislava, 831 02 

         IČ: 47 950 617                          

  tel : +420 775 438 831

  info@steel-production.com